Author Archives:

[TUYỂN DỤNG] Nhân viên IT – Infrastructure

Marketing Global [TUYỂN DỤNG] Nhân viên IT - Infrastructure

Công ty Cổ phần Tập đoàn Marketing Global tuyển dụng: IT – INFRASTRUCTURE Marketing Global ra đời với sứ mệnh đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường hiện nay. Với những giải pháp toàn diện, những ý tưởng mang tính đột phá từ Marketing Global chính là thứ mà các doanh nghiệp hiện nay […]

[TUYỂN DỤNG] Nhân viên IT – BUSINESS ANALYST

nhân viên BA

Công ty Cổ phần Tập đoàn Marketing Global tuyển dụng: IT – BUSINESS ANALYST Marketing Global ra đời với sứ mệnh đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường hiện nay. Với những giải pháp toàn diện, những ý tưởng mang tính đột phá từ Marketing Global chính là thứ mà các doanh nghiệp hiện […]

[TUYỂN DỤNG] Nhân viên Tuyển dụng nhân sự

[TUYỂN DỤNG] Nhân viên Tuyển dụng nhân sự

Công ty Cổ phần Tập đoàn Marketing Global tuyển dụng: NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ Marketing Global ra đời với sứ mệnh đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường hiện nay. Với những giải pháp toàn diện, những ý tưởng mang tính đột phá từ Marketing Global chính là thứ mà các doanh […]